Ogłoszenie Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

OGŁOSZENIE  NR  4/2019 WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 12 marca 2019 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia z terenu wsi Bączal Dolny, w drodze bezprzetargowej, na okres do 10 lat, z przeznaczeniem dla realizacji zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem do zagospodarowania rolniczego.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Skołyszyn www.skolyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nimi zapoznać w pok. 22 tut. Urzędu Gminy w okresie od dnia 19 marca 2019 r. do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: /13/  449-17-31.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

 

Zarządzenie Nr 28/2019

Zarządzenie Nr 29/2019
Zarządzenie Nr 30/2019
Zarządzenie Nr 31/2019

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi