Ogłoszenie: Termin odbioru zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych od mieszkańców

W związku z realizacją zadania pn.: „Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że w dniach 17.10.2019 r. - 18.10.2019 r. odbierane będą zdemontowane płyty azbestowo-cementowe od mieszkańców, którzy do dnia 25 lipca 2019 r. złożyli wniosek w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12.

Dokładny termin odbioru azbestu od mieszkańców, Wykonawca - Pan Radosław Rokosz, Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR", os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków będzie ustalał indywidualnie.

Dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania w Urzędzie Gminy Skołyszyn w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 - 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730- 1530, w piątki w godzinach 730-1400 lub telefonicznie pod nr tel.: 13 4491729.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi