Oferta POWES

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe), osoby fizyczne (m.in. bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej), nieformalne grupy, przedsiębiorstwa społeczne do zapoznania się z ofertą POWES Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:

- dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (dotacja inwestycyjna ok 26 000,00 zł, dotacja pomostowa 2 000,00 zł netto przez 12 miesięcy),

- granty (9 000,00 zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej),

- pakiet wsparcie marketingowego (5 300,00 zł).

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.pakd.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi