Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie wyboru sołtysa w miejscowości Skołyszyn

Obwieszczenie

Wójta Gminy Skołyszyn

z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie zgłoszonych kandydatów na sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skołyszyn oraz o terminie wyborów.

 

Na podstawie § 22 ust.1 Statutu wsi Skołyszyn (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2018 r., poz. 2543 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości zgłoszonych kandydatów:

 

Na sołtysa zgłoszono kandydatów:

  1. 1.       Furmanek Ryszard
  2. 2.       Kołodziej Stanisław

 Informuję, że zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Sołectwa Skołyszyn na członków Rady Sołeckiej zgłoszono 6 kandydatów. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za członków Rady Sołeckiej uważa się zgłoszonych kandydatów.

 

Głosowanie na sołtysa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (dolna sala) w dniu 7 kwietnia 2019 r. (niedziela) od godz. 800  -  1500.

 

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                          mgr Bogusław Kręcisz

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi