Nowa umowa dofinansowania

W dniu 16 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz wraz ze Skarbnikiem Gminy Jackiem Kędziorem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenia jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Projekt przewiduje zakup lekkiego pojazdu terenowego (rozpoznawczo-operacyjnego) z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem a także zakup agregatu pompowego na przyczepie i łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na przyczepie.

Całkowita wartość projektu 439 372,80 zł wnioskowana kwota dofinansowania  249 959,17 zł.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi