Narodowe Czytanie

Wzorem ubiegłych lat Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przytępił do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej w Gminie Skołyszyn zorganizowano dwa spotkania, podczas których czytano "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

7 września Filia biblioteki GOKiCz  w Harklowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Harklowej zorganizowały Narodowe Czytanie dla mieszkańców i uczniów wsi Harklowa. Podczas spotkania zawiłe losy Cezarego Baryki, uwikłanego w historyczne dzieje początku XX wieku zaprezentowali: Magdalena Dranka-Żywiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej; Kazimierz Goleń - Sołtys wsi Harklowa;  Bogdan Grzywacz - Proboszcz Parafii w Harklowej; Marta Zając - przedstawicielka Rady Rodziców SP w Harklowej; Małgorzata Lenard - członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Harklowej; Przemysław Maczuga (OSP Harklowa) oraz uczniowie Szkoły podstawowej w Harklowej. Piękne kostiumy tamtej epoki, styl i język, pięknie przedstawiony przez czytających sprawiły, iż słuchacze choć na chwilę mogli odczuć klimat tamtej epoki.

Do akcji włączyło sie Koło Gospodyń Wiejskich w Harklowej, przygotowując słodki poczęstunek oraz Księgarnia Nowa z Jasła, która na specjalnym stoisku zaprezentowała różne wydania "Przedwiośnia". Wszystkie przyniesione przez uczniów i mieszkańców książki zostały opieczętowane pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta RP.

Fragmenty „Przedwiośnia” można było usłyszeć również 10 września w przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, gdzie najpopularniejsze dzieło Stefana Żeromskiego czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież.

Spotkanie zorganizowane przez GOKiCz w Skołyszynie i Szkołę Podstawową w Jabłonicy rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska witając zebranych gości, następnie fragmenty "Przedwiośnia" czytali: Łucja Biernacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy oraz uczniowie SP w Jabłonicy; Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Stanisław Pawluś, Sekretarz Gminy Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior; Małgorzata Berkowicz (Bank Spółdzielczy w Skołyszynie); Dyrektor SP w Skołyszynie - Hubert Hasiak; oraz Małgorzata Kręcisz - Kierownik SDŚ w Przysiekach.

Wszyscy zebrani zaproszeni zostali do obejrzenia wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "Ojcowie Niepodległości" oraz drobny poczęstunek.

W ramach projektu "Tu, czy tam. Czytamy!" odbyło się spotkanie z aktorami z Teatru Nowego. Aktorzy, pracując na tekstach "Przedwiośnia" przeprowadzili dla uczniów warsztaty teatralne.

 
 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

GOKiCz

 

Fotorelacja; NC w Skołyszynie: http://gokicz.skolyszyn.pl/artykul/425/narodowe_czytanie_w_skolyszynie

Fotorelacja; NC w Harklowej : http://gokicz.skolyszyn.pl/artykul/424/narodowe_czytanie_w_harklowej

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi