LGD ogłasza kolejny nabór wniosków

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie "Małe projekty", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", 38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Limit dostępnych środków wynosi: 261 942,40 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska, pod numerem telefonu 13 44 103 38 w godzinach 8:00 – 16:00, na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej lgdliwocz@wp.pl.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi