Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla zadania realizowanego w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

– Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020

 

 Szanowni Państwo!

            W związku z możliwością pozyskania przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dofinansowania w wysokości do 75% kosztów zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzamy konsultacje społeczne dotyczące potrzeby realizacji takiej inicjatywy.

            Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

            Przygotowany projekt dotyczy: przystosowania starego budynku Kółka Rolniczego na potrzeby filii Biblioteki w Święcanach wraz z dostawą wyposażenia meblowego  i informatycznego. Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  • Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
  • Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych;
  • Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
  • Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;
  • Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Konsultacje są prowadzone od 05.04.2018 r. do 19.04.2018 r.

Uwagi, wnioski i opinie można składać w formie pisemnej i ustnej, osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie do dnia 19.04.2018 r.

Dostępna jest również ankieta w formie elektronicznej na stronie www.gokicz.skolyszyn.pl  oraz w formie papierowej w siedzibie biblioteki i jej filiach w Święcanach i Harklowej.

Wypełnione ankiety w wersji papierowej należy do 18 kwietnia 2018 roku:

– składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283

– przesłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka@skolyszyn.pl lub pocztą na adres j.w.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Gminy Skołyszyn opinii, dotyczących zamiaru podniesienia standardu oraz zakupu wyposażenia do filii Biblioteki w Święcanach. Zapytania mają charakter anonimowy i posłużą w celach statystycznych. Wyniki ankiety będą opublikowane na stronie internetowej GOKiCz w Skołyszynie.

 

Marta Gąsiorowska

dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 

Do pobrania:

ANKIETA

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi