Konkurs plastyczny - KARTKA ŚWIATECZNA

Szanowni Państwo;

Przesyłam informacje o naszym konkursie:

 

Szczegółowy regulamin w załączniku.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Ogólne zasady i warunki uczestnictwa:

1.       Organizatorem konkursu plastycznego Kartka Świąteczna z Gminy Skołyszyn , zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Skołyszyn za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, zwanego dalej „Organizatorem”.

1.       W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.

2.       Szkoły przystępujące do konkursu są zobowiązane do akceptacji postanowień regulaminu, co potwierdzają w załączniku nr 1 do regulaminu.

3.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie i akceptacja postanowień regulaminu, która jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. Każdy uczestnik przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 2 do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).

4.       Każda Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.

5.       Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

6.       Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Prace konkursowe będą wykorzystane przez organizatora do celów promocyjnych Gminy Skołyszyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

7.       Technika wykonania prac: rysunek, grafika, kolaż, malarstwo, pastel, itp. (z wyłączenie elementów nietrwałych i wypukłych: plastelina, materiały sypkie, preferowana kartka płaska). Format kartki: A4 składana na pół.

8.       W pracę należy wkomponować herb Skołyszyna (dostępny na www.skolyszyn.pl).

9.       Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).

10.   Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki.

11.   Prace plastyczne zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

Na wszystkie prace czekamy do 3 grudnia 2019 roku!

wiadomość dodana przez: A.Sowiński

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi