Kolejny projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Święcanach

Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Święcanach przystępuje do realizacji kolejnego już projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. Preeti Language. Tytuł został wybrany nieprzypadkowo. Słówko preeti pochodzi z Sanskrytu i łączy w sobie znaczenie: przyjemność, uprzejmość, wdzięk, miłość. Preeti to również skrót od pierwszych liter nazw krajów partnerskich zgodnie z ich narodową pisownią: Polska, România,  Ελλάδα, España, Türkiye, Italia.

Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 34 530,00 Euro.

Główną ideą projektu jest motywowanie zainteresowania uczniów do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski jako język projektu, a tym samym zwiększenie ich dalszych szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy. Uczestniczą w nim szkoła Podstawowa w Święcanach (jako koordynator) oraz szkoły z wymienionych wyżej państw: Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

Projekt przewiduje naukę o historii języków i zajęcia pozwalające zaobserwować różnice i podobieństwa w słownictwie języków z krajów partnerskich. Uczniowie będą analizować wpływ języków: łacińskiego, greckiego, tureckiego, angielskiego i języków słowiańskich na inne języki i współczesne sposoby komunikacji, jak również przeanalizują pozajęzykowe metody komunikacji (ikony, skróty literowe, gesty, gwizdanie itp.). Część tej pracy zostanie wykonana lokalnie w szkołach, a jej efekty będą prezentowane podczas wyjazdów edukacyjnych, które pozwolą na poszerzenie wiedzy i doświadczenie własnych odkryć w rzeczywistych sytuacjach z życia. Działania te będą łączyć elementy historii, kultury nauczanej również w zabawny sposób, co powinno zwiększyć zainteresowanie uczestników projektu. W projekcie będą wykorzystywane techniki ICT i media społecznościowe.

W tym roku szkolnym projekt będzie realizowany równolegle z prowadzonym już projektem pt. „International Culture and Traditions - Young Explorers on the Start!”

Autor: Artur Gruszka

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi