„KOBIECY PULS BIZNESU"

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pt. „KOBIECY PULS BIZNESU", przesyłamy informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 39 700,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest skierowany dla KOBIET, które: 

- ukończyły 30 lat, 

- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, 

- zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, 

- są bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

Szczególnie zapraszamy kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

- długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- powyżej 50 roku życia

- posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,

- wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

- samotne matki wychowujące minimum 1 dziecko w wieku do 18 roku życia.

 

W ramach projektu oferujemy: 

- doradztwa i szkolenia dotyczące zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu,

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł,

- bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700 zł przez 12 miesięcy w tym: 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1 200 zł/miesiąc przez kolejne 6 miesięcy,

-szkolenia i doradztwo specjalistyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronach: www.cdsprojekt.pl i www.amd-group.pl lub zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.:17 779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

 

Z poważaniem

Krzysztof Stępień

koordynator projektu

KOBIECY PULS BIZNESU

 

 

KOBIECY PULS BIZNESU

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)

35-001 Rzeszów

tel.: 17 779 01 88   

e-mail: cdsdotacje@wp.pl

www.cdsprojekt.pl, www.amd-group.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi