Jak jest we wnętrzu kalejdoskopu?

Czy na ruchomej platformie pokazującej działanie sił można się dobrze bawić? Jak nadawać i odebrać wiadomość przy użyciu telegrafu akustycznego? Czy można szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 metrów?

 Odpowiedzi na te pytania znają młodzi mieszkańcy gminy Skołyszyn, którzy 25 lipca 2019 roku odwiedzili Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Wyjazd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach wakacyjnych zajęć.

Dzieci i młodzież samodzielnie przeprowadzały doświadczenia na oryginalnych, dużych urządzeniach rozmieszczonych na sześciu hektarach parkowej zieleni. Doświadczenia z dziedziny optyki, hydrostatyki, akustyki i mechaniki pobudzały do myślenia, uczyły i sprawiały dzieciom dużo radości!

Wycieczka dofinansowana zostały przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

GOKiCz

 

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Czytelnictwa-w-Sko%C5%82yszynie-168246029918679/?eid=ARDS_iAFtJNHwrV5D3xczsuCfPkPsMKLi52kRS4QnJLAfUJmHb0rEMK8hrSeZtS9b7htochY1emMh3I2

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi