III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

W dniu 10 marca 2012 r. w Głogowie Małopolskim obradował III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.

W Zjeździe uczestniczyło 68 delegatów oraz licznie przybyłe władze Związku, PSP, administracji samorządowej i instytucji współpracujących z ochotniczym pożarnictwem. Wśród gości zaproszonych był obecny Wicepremier,  Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Główny PSP gen.nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Posłowie na Sejm RP: Krystyna Skowrońska, Mieczysław Kasprzak, Zbigniew Chmielowiec i Zbigniew Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Kuliga, Krajowy Duszpasterz Strażaków Ks. mł. bryg. Jan Krynicki, Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Rzeszowie Jan Tomaka.

Podczas Zjazdu dokonano oceny pięcioletniej kadencji, przyjęto program działania na lata 2012 -2016 oraz wybrano nowe władze ZOW ZOSP RP w Rzeszowie. Prezesem Oddziału Wojewódzkiego ponowie został Janusz Konieczny. Z powiatu jasielskiego członkami ZOW ZOSP RP zostali Dominik Rzońca i Stanisław Święch, który został również wybrany delegatem na XIII Zjazd Krajowy.

Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym:

1. Ulga dla pracodawców zatrudniających strażaków OSP, zwalniających ich do udziału w akcjach ratowniczych i na szkolenia.

2. Prowadzenie starań o zakwalifikowanie taryf elektrycznych dla remiz OSP tak jak dla gospodarstw domowych.

3.  Prowadzenie starań w sprawie uzyskania wcześniejszej emerytury dla członków OSP.

4. Zabieganie o zmianę przepisów prawnych w sprawach łączenia mandatu radnego gminy i  członka zarządu OSP.

5. Zwiększenie środków na szkolenia funkcyjnych OSP a przede wszystkim szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Opracował: Stanisław Święch

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi