Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn na I półrocze 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn  na I półrocze 2018 roku

 

Sołectwo

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Przysieki

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         29*

2, 14, 28

Bączal Górny

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         29*

2, 14, 28

Bączal Dolny

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         29*

2, 14, 28

Lipnica Górna

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         29*

2, 14, 28

Jabłonica

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         29*

2, 14, 28

 

 

 

 

 

 

 

Skołyszyn

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         28*

2, 14, 28

Święcany

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         28*

2, 14, 28

Siepietnica

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         28*

2, 14, 28

Lisów

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

 5, 17         28*

2, 14, 28

 

 

 

 

 

 

 

Harklowa

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

 4, 18         14*

1, 15, 29

Pusta Wola

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

 4, 18         14*

1, 15, 29

Kunowa

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

 4, 18         14*

1, 15, 29

Sławęcin

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

 4, 18         14*

1, 15, 29

Siedliska Sław

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

 4, 18         14*

1, 15, 29

 

 

 

 

 

 

 

 *tylko odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych (w te dni proszę nie wystawiać odpadów segregowanych, zmieszanych, biodegradowalnych, popiołu, gruzu, odpadów budowlanych, styropianu)

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach :

- za styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2018 r.  (rata I/2018)

- za kwiecień, maj, czerwiec  – do 15 maja 2018 r.  (rata II/2018)

- za lipiec, sierpień,wrzesień  – do 15 września 2018 r.  (rata III/2018)

- październik, listopad, grudzień – do 15 listopada 2018 r.  (rata IV/2018)

Opłaty można wnosić:

- w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie, u sołtysów,  przelewem nr konta BS Biecz o/Skołyszyn    76 8627 1037 2003 5000 0459 0001.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi