Harmonogram wywozu nieczystości II półrocze 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn  na II półrocze 2018 roku

 

Sołectwo

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przysieki

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Bączal Górny

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Bączal Dolny

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Lipnica Górna

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Jabłonica

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

 

 

 

 

 

 

 

Skołyszyn

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Święcany

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Siepietnica

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

Lisów

12, 26

9, 23

6, 20, 24*

4, 18, 22**

3,15,19***,29

13, 27

 

 

 

 

 

 

 

Harklowa

13, 27

10, 24

7, 21, 25*

5, 19, 23**

2,16,20***,30

14, 28

Pusta Wola

13, 27

10, 24

7, 21, 25*

5, 19, 23**

2,16,20***,30

14, 28

Kunowa

13, 27

10, 24

7, 21, 25*

5, 19, 23**

2,16,20***,30

14, 28

Sławęcin

13, 27

10, 24

7, 21, 25*

5, 19, 23**

2,16,20***,30

14, 28

Siedliska Sław

13, 27

10, 24

7, 21, 25*

5, 19, 23**

2,16,20***,30

14, 28

 

 

 

 

 

 

 

 

*zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych, zużytych opon tylko z samochodów osobowych maksymalnie 2 szt. z nieruchomości zamieszkałych.

 

**zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nie większej niż 1m3 z jednej  nieruchomości zamieszkałej- w ramach opłaty. Większa ilość zostanie odebrana po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Skołyszynie i za dodatkową opłatą.

 

*** zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi