Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Krzystof Kozioł

38-242 Skołyszyn 12

tel. 13 44 917 33

e-mail: gzgk@skolyszyn.pl

 

Pracownicy:

Józef Zięba,

tel. 13 44 917 49

 

Małgorzata Rogozińska,

Agnieszka Labut

tel. 13 44 917 32

 

 

 

Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy z zakresu usług komunalnych tj.

utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń komunalnych takich jak:

  • wodociągi – dostawa wody
  • kanalizacja - wnioskowanie i inspirowanie zamierzeń inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunalną takich jak budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

  • otrzymania warunków technicznych do projektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza,

  • nadzoru technicznego nad budową przyłącza.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi