Gminny Dzień Strażaka

W dniu 04.05.2019 r. w Skołyszynie obchodziliśmy Gminny Dzień Strażaka połączony jubileuszem 135-lecia jednostki OSP Skołyszyn. Zbiórka pododdziałów strażackich oraz pocztów sztandarowych miała miejsce przy kościele parafialnym w Skołyszynie. Mszę Św. w intencji strażaków odprawił ks. Tadeusz Wawryszko – Kapelan Powiatowy Strażaków. Po zakończonej Mszy Św. druhowie oraz druhny, a także goście zaproszeni oraz uczestnicy liturgii mieli możliwość ucałowania relikwii św. Floriana.

Druga cześć obchodów Gminnego Dnia Strażaka oraz jubileuszu 135-lecia jednostki OSP Skołyszyn rozpoczęła się na placu przy remizie OSP Skołyszyn od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Remigiusza Święcha. Następnie podniesiono flagę związkową na maszt oraz odegrano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz przywitał przybyłych gości oraz druhów i druhny. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, senator Alicja Zając, senator Mieczysław Golba, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego Anna Nigborowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle Janusz Pacher, Z-ca Wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski, Skarbnik Gminy Skołyszyn Jacek Kędzior, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Stanisław Wojdyła, Radni Rady Gminy Skołyszyn: Kazimierz Goleń, Józef Kielar i Roman Klisiewicz, Członek Prezydium ZOW Związku OSP RP w Rzeszowie dh Stanisław Święch, Członek ZOW Związku OSP RP w Rzeszowie dh Dominik Rzońca, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Prezes ZOG ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysław Depczyński, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Dowódca JRG mł. bryg. Piotr Śmietana, emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st.bryg. Wiesław Latoszek.

Z okazji jubileuszu 135-lecia jednostki OSP Skołyszyn okolicznościowy referat odczytał Prezes OSP Skołyszyn dh Stanisław Święch. Następnie dh Dominik Rzońca odczytał akt nadania sztandarowi jednostki OSP Skołyszyn - Odznaki Św. Floriana. Odznaczenia dokonał przedstawiciel Kapituły Odznaki ks. Tadeusz Wawryszko. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń. „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Ryszard Bugała, Zbigniew Fuk, Stanisław Sikora, Maksym Stachacz, Wojciech Depczyński,  Andrzej Sroka. „Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Mieczysław Maciejowski, Zbigniew Szafarz, Wojciech Kras. „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Stanisław Grzegorczyk. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle przyznało Odznakę „Strażak Wzorowy”, które otrzymali: Mirosław Jamro, Tomasz Kurek, Mateusz Kozłecki, Bartosz Maciejowski, Krzysztof Mitoraj, Kamil Nigborowicz, Karol Okarma, Rafał Grzegorczyk, Sławomir Chodur, Mateusz Furmanek, Karol Gorczyca,  Szymon Strugała. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie przyznało: Odznakę „Za wysługę 70 lat ” dla dh Eugeniusz Frużyński; Odznakę „Za wysługę 55 lat” dla dh Stanisław Gołosiński i Stanisław Zabawa; Odznakę „Za wysługę 50 lat” dla dh Andrzej Stachacz, Eugeniusz Szpak, Jan Szpak, Franciszek Furmanek, Mieczysław Warchoł, Józef Fuk s. Jana, Zbigniew Fuk, Stanisław Święch, Roman Klisiewicz; Odznaką „Za wysługę 45 lat” dla dh Stanisław Banaś; Odznakę „Za wysługę 40 lat ” dla   dh Ryszard Bugała, Stanisław Sikora, Józef Fuk s. Henryka, Andrzej Gizara, Ryszard Solecki, Tadeusz Zawisza; Odznakę „Za wysługę 35 lat ” dla dh Marek Labut, Karol Stachacz, Tadeusz Bajorski; Odznakę „Za wysługę lat 30” dla dh ks. Tadeusz Wawryszko, Jarosław Zawisza, Robert Gizara, Marek Pawluś, Tomasz Zawisza; Odznakę „Za wysługę lat 20” dla dh Adam Furmanek, Robert Sokulski, Maksym Stachacz, Mariusz Wójcikiewicz, Daniel Fuk; Odznakę „Za wysługę lat 10” dla dh Rafał Gorczyca, Sławomir Warian. Srebrne odznaki MDP otrzymały: Małgorzata Bartyzel, Ewa Kosiba, Patrycja Kosiba, Natalia Papciak, Wioletta Papciak, Katarzyna Solecka, Emilia Średniawska; Brązową odznakę  MDP otrzymały  Justyna Wadas, Andżelika Bielamowicz, Kamila Gargas, Sabrina Gorczyca, Joanna Gorgosz, Żaneta Gryga, Patrycja Kula, Alicja Mastej, Dominika Papciak, Martyna Podkulska, Anna Sokołowska, Karolina Stój, Julia Wójcikiewicz. Po wręczeniu odznaczeń nastąpiła uroczystość składania wiązanek kwiatów przez przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, Związku OSP, zapalono również „Znicze Pamięci” przez członków MDP Skołyszyn. Następnie głos zabierali zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, którzy dziękowali druhom i druhnom za trud i poświęcenie włożone w ratowanie życia ludzkiego i mienia, a także życzyli wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w zaszczytnej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz tylu powrotów z akcji co wyjazdów. Ponadto, na ręce Prezesa OSP Skołyszyn dh Stanisława Święcha z okazji jubileuszu 135-lecia powstania jednostki złożyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe grawertony. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Prezes OSP w Skołyszynie, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości, za wsparcie, które otrzymał w ostatnich miesiącach oraz zaprosił na poczęstunek po zakończeniu apelu. Jednostki OSP z terenu gminy Skołyszyn w tym dniu otrzymały także sprzęt strażacki zakupiony z budżetu Gminy Skołyszyn.

 

Krzysztof Słowik

fot. Krzysztof Słowik, Wirtualne Jasło, Jasło4u

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi