Gminna Rada Kobiet w Skołyszynie

7  lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie Gminnej Rady Kobiet. W spotkaniu uczestniczyły panie z  Bączala, Harklowej, Kunowej, Lisowa, Przysiek, Pustej Woli, Siepietnicy, Skołyszyna, Sławęcina i Święcan. Podczas spotkania omówiono wspólne działania w 2018 roku oraz zaplanowano nowe przedsięwzięcia na bieżący rok. W spotkaniu udział wzięły Maria Sychta - Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet oraz Marta Gąsiorowska - dyrektor GOKiCz.

 Od grudnia 2018 roku w Gminie Skołyszyn działa już 10 Kół Gospodyń Wiejskich.
Do działających wcześniej KGW w Harklowej (Przewodnicząca Anna Wieczorek), KGW w Lisowie (Przewodnicząca Joanna Kołodziej), KGW w Przysiekach (Przewodnicząca Grażyna Hajduk), KGW Siepietnicy (Przewodnicząca Elżbieta Trzeciak), KGW w Skołyszynie (Przewodnicząca Henryka Klisiewicz), KGW w Sławęcinie (Przewodnicząca Elżbieta Maciejowska) i KGW w Święcanach (Przewodnicząca Małgorzata Dyda) dołączyły panie z "KGW Bączal"(Przewodnicząca Barbara Ryznar), KGW w Kunowej (Przewodnicząca Izabela Smaś) oraz KGW w Pustej Woli (Przewodnicząca Bernarda Ochała).

Najliczniejszym Kołem nadal pozostaje KGW w Lisowie (56 członkiń). Drugie miejące zajmuje nowo powstałe KGW w Kunowej. Pani Izabeli Smaś udało się namówić do działania w Kole 53 mieszkanki wsi. Trzecie miejsce, pod względem liczebności członkiń, zajęły ex aequo: "KGW Baczal" i KGW w Sławęcinie. 34 pań zapisanych jest do "KGW Bączal" (mieszanki Bączala Dolnego i Górnego) oraz do KGW w Sławęcinie.  Wart wspomnieć, że jeszcze początkiem grudnia 2018 roku KGW w Sławęcinie było najmniejszym Kołem działającym na terenie naszej gminy.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi