Dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jabłonica celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 3 pary obuwia specjalnego skórzanego, 3 ubrania strażackie specjalne, 3 hełmy strażackie, 3 pary rękawic specjalnych, 3 kominiarki strażackie, 2 aparaty powietrzne MSA AUER AirGo FIX z automatem oddechowym AutoMAXX, 2 butle stalowe 6dm3/300bar do aparatów powietrznych, 2 maski G1 MSA AUER do aparatów powietrznych, 2 sygnalizatory bezruchu oraz narzędzie wielofunkcyjne Hooligan. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 15000,00 zł.

wiadomość dodana przez: A.Sowiński

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi