Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Skołyszyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Skołyszyn celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 6 kpl. ubrań ochronnych typu Ballyclare XENON PL ( wzór OSP ). W skład kpl wchodzą:kurtka lekka Ballyclare XENON PL, kurtka ciężka Ballyclare XENON PL, spodnie Ballyclare XENON PL. Ubranie wykonane z trudno zapalnych, wodoodpornych  i termoizolacyjnych materiałów, wykonane z trudno zapalnych taśm odblaskowych w kolorze srebrnym i taśm fluorescencyjnych w kolorze żółtym. Ubranie posiada certyfikat CNOBP i jest zgodne z obowiązujacymi wytycznymi KG PSP.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi