Dofinansowane szkolenia dla firm – nabór od 5 września br. prowadzony przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie

DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM – NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”  

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017r.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Do projektu zapraszamy mikro (w tym os. samozatrudnione), małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracowników), które mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy promesy na obszarze subregionu „SK” województwa podkarpackiego tj.: krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego.

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 337 firm z sektora MŚP i 1045 (460 kobiet) ich pracowników.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą starać się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Usługi rozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące różnego rodzaju wsparcie, m.in.: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, egzaminy, różnego rodzaju doradztwo, coaching, mentoring.

Usługa musi być świadczona zgodnie z ustalonymi limitami na osobę i firmę:

  • Mikroprzedsiębiorstwo - 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) – limit na pracownika: 4 200,00 (słownie: cztery tysiące dwieście złotych), dofinansowanie 70 %, maks. dofinansowanie 80 %;
  • Małe przedsiębiorstwo - 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), dofinansowanie 60 %, maks. dofinansowanie 70 %;
  • Średnie przedsiębiorstwo– 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych), dofinansowanie 50 %, maks. dofinansowanie 60 %;

Już dziś zachęcamy, aby zarejestrować się w BUR – Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej www.pigkrosno.pl, w stałym punkcie w Krośnie oraz w Sanoku, jak również w mobilnych punktach: w Jaśle, w Strzyżowie, w Ustrzykach Dolnych, w Brzozowie i w Lesku.

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
Biuro projektu czynne w godz. od 7.30 do 15.30.
www.pigkrosno.pl 

https://www.facebook.com/dofinansowaneszkoleniadoradztwo/

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi