Ćwiczenie obronne "Jasło 2018"

W dniu 14 czerwca w Skołyszynie odbywały się Powiatowe Ćwiczenia Obronne „Jasło 2018”  W ćwiczeniach tych brały również udział powiatowe służby, inspekcje, KP PSP w Jaśle, przedstawiciele samorządów gminnych, Wojskowej Komendy Uzupełnień, funkcjonariusze Policji KPP w Jaśle oraz posterunku w Skołyszynie, a także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie i Święcanach. Celem zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle działań było m.in. doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz alarmowania, współdziałania i dowodzenia służbami ratowniczymi. Ćwiczenia praktyczne zostały podzielone na 4 epizody:

- epizod praktyczny nr 1 – skażenie wody w zbiorniku wodnym sąsiadującym ze stacją uzdatniania wody w Skołyszynie, przez grupę przestępczą, poruszająca się samochodem z pojemnikami zawierającymi nieznane substancje chemiczne,

- epizod praktyczny nr 2 - działania podejmowane przez Policję związane z zatrzymaniem grupy przestępczej i próbą udaremnienia zamiaru dokonania skażenia wody i środowiska,
- epizod praktyczny nr 3 - działania związane z neutralizacją substancji chemicznej na zbiorniku wodnym, przy użyciu zapór wodnych oraz sprzętu pływającego,
- epizod praktyczny nr 4 – informacja mieszkańców o skażeniu wody, zapewnienie dostaw wody pitnej.

Zadaniem strażaków biorących udział w akcji było zebranie z tafli wody niebezpiecznej substancji. Do zebrania tej substancji wykorzystano następujący sprzęt pływający: łódź płaskodenną z KP PSP w Jaśle oraz pontony z silnikami zaburtowymi z OSP Święcany i OSP Skołyszyn. Strażacy użyli specjalnego sorbentu, po czym przy pomocy zapory elastycznej zebrali niebezpieczną substancję, którą następnie przekazali do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie celem jej utylizacji.

Po zakończeniu działań, w świetlicy remizy OSP Skołyszyn, odbyło się podsumowanie, analiza i ocena całokształtu podejmowanych podczas ćwiczeń działań.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi