Ćwiczenia Obrony Cywilnej

Zgodnie z kalendarzowym planem dziania na rok 2018, w dniach 06 - 07.09. września br. na terenie Skołyszyna zostały zorganizowane Gminnego Ćwiczenia Zgrywającego Obrony Cywilnej nt. „Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”. Cele ćwiczenia było m.in. : wypracowanie procedur działania organów administracji publicznej w strefie zagrożeń i bezpośrednich działań wojennych w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego; doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej ze służbami ratowniczymi działającymi na terenie powiatu jasielskiego; wypracowanie i podjęcie decyzji w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, analiza konsekwencji (skutków akcji ratunkowej); sprawdzenie stopnia przygotowania i wykorzystania formacji obrony cywilnej podczas wspierania profesjonalnych służb w prowadzeniu akcji ratunkowych (AR); pogłębienie i utrwalenie umiejętności działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w sytuacji zagrożenia wojennego; sprawdzenie sprawności systemu alarmowego na terenie gminy. W ćwiczeniu udział brali członkowie Gminnego Zespół Kierowania Obroną Cywilną w Skołyszynie; Drużyna Ratownictwa Ogólnego Formacji Obrony Cywilnej utworzonej w 2015 roku na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli; Samodzielna Drużyna Wykrywania i Alarmowania funkcjonująca przy Urzędzie Gminy oraz jednostki współdziałające Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ćwiczeniami kierował Zenon Szura Wójt Gminy Skołyszyn - Szef Obrony Cywilnej Gminy. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle z Naczelnikiem Wydziały ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży Tadeuszem Walczykiem.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi