Chór „Chromatica” ze Święcan w Programie Akademia Chóralna

Chór szkolny w Święcanach posiada wielopokoleniową tradycję a jego początki sięgają czasów przedwojennych. Założycielem i prowadzącym go był Józef Mazurkiewicz - kierownik szkoły od 1935 roku. Po 32 latach opiekę nad chórem przejęła Krystyna Ryznarska, która pasję do śpiewu zaszczepiała kolejnym pokoleniom chórzystów. Od roku 2007 pieczę nad grupą młodzieży śpiewającej sprawuje Ewa Maciejczyk-Gąsior. To ona w dalszym ciągu dba o podtrzymanie tradycji.

Chór „Chromatica” aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego, swoimi występami uświetniając akademie i uroczystości oraz organizując koncerty. Młodzi wokaliści pod kierunkiem pani Ewy byli wielokrotnie nagradzani podczas przeglądów i konkursów na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Zajęcia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów, czego dowodem jest liczba chórzystów; w bieżącym roku szkolnym – blisko 50 uczniów.

Chęć rozwoju i stawianie sobie coraz ambitniejszych celów sprawiły, iż szkoła w Święcanach podjęła działania, w wyniku których chór „Chromatica” w roku 2018 przystąpił do realizacji Programu Akademia Chóralna.

Celem Projektu jest rozpowszechnienie śpiewu chóralnego, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to misja przyświecająca zespołowi Akademii Chóralnej.  

Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.  Projekt wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów oraz koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Nie do przecenienia dla realizacji celów programu jest fakt, iż zadania merytoryczne Projektu realizowane są we współpracy z doświadczoną kadrą dyrygencką uczelni artystycznych.

Praca w chórze jest zajęciem trudnym i wymaga od uczestników ogromnego zaangażowania oraz odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że to szkoła współżycia, współpracy i przyjaźni.

Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz wyrabianie w sobie nawyku kulturalnej i  „dobrej” rozrywki to tylko niektóre z zalet udziału w Akademii Chóralnej. Chórzyści będą mieć ponadto niepowtarzalną okazję wzbogacenia repertuaru oraz konfrontowania się z innymi zespołami podczas konkursów i koncertów jak również przyczynią się do dostarczania przeżyć estetycznych szerokim kręgom dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozostaje mieć nadzieję, że wiele godzin pracy i czasu poświęconego na doskonalenie warsztatu wokalnego nie pójdzie na marne lecz umożliwi uczniom uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze muzycznej.

 

Ewa Maciejczyk-Gąsior

Anna Kędzior

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi