Bezpłatne szkolenie jak pozyskać środki z UE - "Małe projekty"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej". Szkolenie poprzedza ogłoszany corocznie przez LGD nabór wniosków z tego działania. Skierowane jest ono do szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów wśród których znajdują się m.in. osoby fizyczne (także  prowadzące działalność gospodarczą), przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele związków wyznaniowych, samorządy i instytucje kultury.

Szkolenie  odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 7 grudnia 2011 r.

Harmonogram szkolenia:

16:00 - 16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład)

16:15 - 16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "Małych projektów" – beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:45 - 17:15 Zakres realizacji "Małych projektów" (wykład)

17:15 - 17:30 Przerwa

17:30 - 17:45 Forma i wysokość pomocy udzielanej w ramach "Małych projektów" (wykład)

17:45 - 18:00 Koszty kwalifikowalne "Małych projektów" (wykład)

18:00 - 18:15 Wybór "Małych projektów" do finansowania (ocena przez LGD i UM, tryb rozpatrywania wniosku) - wykład

18:15 - 18:30 Do czego zobowiązuje się beneficjent? (wykład)

18:30 - 18:45 Przerwa

18:45 - 20:00 Jak przygotować wniosek o pomoc? (warsztaty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji związanych ze szkoleniem udzielają pracownicy biura LGD "LIWOCZ" telefonicznie: 13 44 103 38 ( od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgdliwocz@wp.pl

Termin składania wniosków w ramach działania "Małe projekty to:  19 grudzień 2011 r. - 16 styczeń 2012 r. Wzory wniosków oraz inne niezbędne informacje dla beneficjentów będą do pobrania ze strony internetowej LGD "LIWOCZ" www.lgdliwocz.pl 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi