Aktywna Tablica - Rządowy program Rozwijania Szkololnej Infrastruktury

Dzięki wsparciu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Gmina Skołyszyn  pozyskała 53200 tys. zł na zakup 6 tablic interaktywnych, które trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkoły Podstawowej w Święcanach i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie oraz mobilny interaktywny monitor dotykowy do Szkoły Podstawowej w Lisowie.  Wkład własny
w wysokości 13300 tys. zł zostanie zapewniony z budżetu Gminy Skołyszyn. 
Dzięki zakupowi zostanie usprawniony proces dydaktyczny w tych placówkach. W przyszłym  roku będziemy się ubiegać o dofinansowanie na zakup tablic w kolejnych placówkach oświatowych.

wiadomość dodana przez: A.Sowiński

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi