Akcja deratyzacji budynków na terenie Gminy Skołyszyn

Nawiązując do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Nr PSE.413.4.2.2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów deratyzacji - Urząd Gminy w Skołyszynie zaleca mieszkańcom gminy przeprowadzenie na własny koszt deratyzacji swych posesji z równoczesnym ich uporządkowaniem.

Ponadto informujemy, iż wszystkie instytucje działające na terenie gminy są zobowiązane do wykonania na własny koszt deratyzacji swych obiektów  z równoczesnym ich uporządkowaniem.

W związku z akcją deratyzacji Urząd Gminy w Skołyszynie uprzejmie prosi o zaopatrzenie sklepów w szeroki asortyment preparatów gryzoniobójczych jak również utrzymanie podaży tych środków w ciągu całego roku.

Zabiegi związane z deratyzacją winna również obejmować wywóz nieczystości stałych i płynnych, uporządkowanie otoczenia oraz pomieszczeń. W celu zwiększenia efektywności deratyzacji zaleca się też zniszczenie chwastów rosnących na posesji. Zabiegi deratyzacji należy wykonać na terenie gminy w terminie do 31 października 2019 roku.

Urząd Gminy w Skołyszynie prosi o pełne i terminowe wykonanie deratyzacji i prac porządkowych na terenie swych posesji.

Informujemy także iż  wszystkie środki gryzoniobójcze po zakończonym okresie akcji deratyzacji powinny zostać usunięte.

 

A.Gorczyca

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi