Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

 

Dyrektor: mgr Izabela Maduzia

Bączal Dolny 101

38-242 Skołyszyn

tel. 13 44 93 032

e-mail: rejtanszkola@interia.pl, baczalgimnazjum@interia.pl

strona www: http://www.zspbaczal.com.pl/

 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym składa się z oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają  dzieci 5 i 6 letnie, ze Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana i Gimnazjum. Zespół dysponuje dobrą bazą dydaktyczno – wychowawczą: 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, sala do gimnastyki korekcyjnej, 2 pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej, stołówka szkolna, świetlica. W Zespole Szkół oprócz nauczycieli -przedmiotowców pracują także specjaliści z różnych dziedzin pomagający naszym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych: pedagog szkolny, logopedzi (zajęcia z dziećmi z wadą wymowy), oligofrenopedagodzy (zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym), surdopedagodzy (zajęcia z dziećmi niedosłyszącymi). W Zespole Szkół prowadzone są także zajęcia: gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw ogólnorozwojowych, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, nauczanie j. angielskiego od kl. I oraz j. niemieckiego od kl. IV. Działa także wiele kół zainteresowań: Koło Regionalne, Koło Sportowe, Koło Plastyczne, Koło Teatralne, Koło j. angielskiego, Koło j. niemieckiego, Koło Informatyczne, Koło Techniczne, Koło Misyjne, Koło Caritas, Koło Ekologiczno – Przyrodnicze, Zespół wokalny. Działają organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, Spółdzielnia Uczniowska „Tęcza” , Drużyna Zuchowa „Kubusiowa Gromadka”, Drużyna Harcerska.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi