Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Przypomina się mieszkańcom Gminy, że należy segregować odpady zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

W przypadku nie prowadzenia segregacji odpady nie będą odbierane.

 

WOREK NIEBIESKI (PAPIER, MAKULATURA)

Do worka w kolorze niebieskim należy wrzucać: książki, gazety, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę oraz kartony.

Nie wrzuca się do takiego worka: tworzyw sprzężonych (kartonów po mleku, napojach, sokach, papieru zabrudzonego tłuszczem (np. z masła lub margaryny).

 

WOREK ZIELONY (SZKŁO)

Do worka w kolorze zielonym należy wrzucać szkło czyste: szklane butelki bez kapsli i nakrętek, słoiki bez nakrętek, stłuczkę szklaną bez części metalowych.

Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek.

 

WOREK ŻÓŁTY (TWORZYWA SZTUCZNE)

Do worka w kolorze żółtym należy wrzucać: folie, worki foliowe, pojemniki plastikowe i wszelkie butelki wykonane z tworzyw sztucznych.

Nie wrzucamy: brudnego plastiku i innych tworzyw sztucznych niż wyżej określone.

 

WOREK CZERWONY (ZŁOM)

Do worka w kolorze czerwonym należy wrzucać złom: puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny.

 

WOREK BRĄZOWY (ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE)

Do worka w kolorze brązowym należy wrzucać: ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, odpady po owocach i warzywach.

 

WOREK SZARY (GRUZ, POPIÓŁ)

Do worka w kolorze szarym należy wrzucać gruz budowlany i zimny popiół.

 

WOREK BEZBARWNY, PRZEŹROCZYSTY (LEKI, ZUŻYTE BATERIE)

Do bezbarwnego worka należy wrzucać przeterminowane leki i zużyte baterie.

 

WOREK CZARNY (ODPADY KOMUNALNE NIE SEGREGOWANE)

Do worka w kolorze czarnym należy wrzucać wszystkie inne odpady, których nie można wysegregować.

 

Komplety worków będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Skołyszyn natomiast poza kompletami worki szary i bezbarwny w zależności od zapotrzebowania.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi